ອາສາສະໝັກ

ບັນດາອາສາສະໝັກຈາກ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ຮ່ອງກົງ, ມາເກົ້າ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄດ້ທາງອີເມວ ashaforchinese@gmail.com. ອາສາສະໝັກຈາກປະເທດອື່ນໆ ​ເຂົ້າສະໝັກໄດ້ທີ່ volunteer@theashafoundation.com

ຄໍາຖາມອື່ນໆ

ຊື່:

ອີເມວ:

ໂທລະສັບ:

ຂໍ້ຄວາມ:

Laos
Thailand
Philippines
Laos
Thailand
Philippines
Philippines